preskoči na sadržaj

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

 

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj.

Nastavničko vijeće:

 - obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnih planova i programa, potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole,
- predlaže Školski kurikulum,
- donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa,
- ustrojava razredne odjele i obrazovne grupe,
- odlučuje o ustrojavanju dodatne i dopunske nastave,
- predlaže teme i oblike stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika,
- odlučuje o zahtjevima učenika, odnosno roditelja/skrbnika za upis učenika koji prelaze iz druge škole, odnosno promjenama obrazovnog programa,
- odlučuje o sadržaju, načinu i rokovima polaganja razlikovnih, odnosno dopunskih ispita,
- analizira i ocjenjuje obrazovni i stručni rad,
- osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje,
- utvrđuje trajanje dopunskog rada za učenike koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta,
- određuje nadnevke održavanja popravnih ispita i objavljuje ih na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole,
- imenuje povjerenstva za polaganje ispita u skladu sa Zakonu,
- obavlja druge poslove utvrđene propisima, Statutom i drugim aktima Škole.

 

Razredno vijeće čine razrednik i nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće:

- skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu,
- skrbi o ostvarivanju Nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma,
- utvrđuje raspored pisanih provjera znanja,
- surađuje s Vijećem učenika i Vijećem roditelja,
- na prijedlog razrednika utvrđuje opći uspjeh učenika i ocjenu iz vladanja,
- na prijedlog ovlaštenog nastavnika ili stručnog suradnika utvrđuje ocjenu iz vladanja, odnosno ocjene iz nastavnog predmeta čiji nastavnik izbiva,
- surađuje s roditeljima/skrbnicima učenika, osobito na satovima informacija nastavnika i razrednika,
- izriče pedagoške mjere za koje je ovlašteno,
- odlučuje o zahtjevu učenika za polaganje predmetnog ili razrednog ispita te načinu i rokovima polaganja,
- obavlja druge poslove određene propisima i općim aktima Škole.

             


OGLASNA PLOČA
Novčana pomoć
LiDraNo 2022.

Županijska smotra LiDraNo 2022. BBŽ

 

RASPORED SATI
MZO
"I moj glas je bitan"

GODINA ČITANJA 2021.

ZAVRŠNI RAD
Erasmus+

CMS za škole logo
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje / Bartola Kašića 1, HR-43290 Grubišno Polje / www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr / ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
preskoči na navigaciju