2022-02-16 08:56:35

Radionice

ODRŽANE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U GRUBIŠNOM POLJU

Petra Bajić i Marina Blažević iz tvrtke BIOTA j.d.o.o. su u našoj školi održale dvije radionice za učenike 1. c i 1.e razreda u sklopu projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta u Grubišnom Polju i to s ciljem povećanja svijesti stanovnika Grubišnog Polja o odvojenom prikupljanju otpada i samom reciklažnom dvorištu. Sam projekt je sufinancirala EU iz Operativnog programa za konkurentnost i koheziju i to u 85% vrijednosti projekta. Radionice su započele prezentacijom kroz koju su učenici bili upoznati s temom održivog gospodarenja otpadom te kako svatko od njih sudjeluje u cirkularnoj ekonomiji otpada. Upoznati su s pojmom reciklažnog dvorišta, njegovom funkcijom i lokacijom te svojom ulogom u stvaranju održivijeg sustava gospodarenja otpadom. Nakon toga ih se kroz edukativnu igru Smetlopoly ponukalo da razmišljaju koliko korisnih materijala ima u otpadu koji završi na odlagalištima te kako se ponovno može iskoristiti. Glavna tema i naglasak prezentacije je na izgradnji reciklažnog dvorišta, međutim cjelokupna poruka je zapravo održivije gospodarenje otpadom, a reciklažno dvorište je način na koji oni kao građani unutar kućanstva mogu utjecati na taj proces.  

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje