2022-03-14 11:41:53

Obilježavanja

UČENICI 2. RAZREDA GIMNAZIJE OBILJEŽILI DAN BROJA PI NA SATU MATEMATIKE

Pi je matematička konstanta, danas široko primjenjivana u matematici i fizici, definirana kao omjer opsega i promjera kruga. Ta Arhimedova konstanta, ili Ludolfov broj, počela se obilježavati 1988. godine u San Franciscu, i od tada se obilježava diljem svijeta. Pi dan (π dan) se u matematičkom svijetu slavi svakog 14. ožujka, jer ako pišemo datum u obliku m.dd tada je to najjednostavnija aproksimacija broja π: 3.14. Još jedna važna poveznica sa PI danom je rođendan Alberta Einsteina 14.03. (odnosno 3.14 oblik datuma u Americi) pa ga u novije vrijeme matematičari i fizičari kao takvog obilježavaju. Učenici 2. C razreda gimnazije su na satu matematike rješavali problemske zadatke u kojima se koristi broj π. Blaženka Orct, prof.

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje