preskoči na sadržaj

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Na pristup informacijama ne plaća se upravna pristojba.

Škola ima pravo tražiti od korisnika informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija  (NN 12/14 i 15/14).

 

»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti;«

 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 

Pravo  na  pristup   informacijama  ostvaruje   se   putem    dostavljanja   zahtjeva   za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 

 

·

 pisanim putem na poštansku adresu Škole:

   

 

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

 

 

Bartola Kašića 1

43 290 Grubišno Polje

 

·    putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

            ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr

·    telefonom na sljedeći broj:

043/485-040  (centrala)

·   telefaksom na sljedeći broj:

043/485-126

·    usmenim putem:

- osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana od 700 do 1500 sati

 

Postupak i rokovi detaljno su pojašnjeni na internet stranicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

 

Obrazac - Zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac - Zahtjeva za dopunu i ispravak informacije

 

 

Ponovna uporaba informacija - znači uporabu informacija Škole od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe Škola nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od Škole može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Na primjer privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima – primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.

Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi)  riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.

 

 

Obrazac - Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

 

 

 

 

 

 

 


OGLASNA PLOČA
Novčana pomoć
LiDraNo 2022.

Županijska smotra LiDraNo 2022. BBŽ

 

RASPORED SATI
MZO
"I moj glas je bitan"

GODINA ČITANJA 2021.

ZAVRŠNI RAD
Erasmus+

CMS za škole logo
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje / Bartola Kašića 1, HR-43290 Grubišno Polje / www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr / ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
preskoči na navigaciju