preskoči na sadržaj

Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje

 > O školi  > Povijest
Povijest škole

POVIJEST ŠKOLE

Prvi dani srednjoškolskog obrazovanja u Grubišnom Polju bilježe se školske godine 1961./62. Daruvarska ekonomska škola otvorila je u Grubišnom Polju područni odjel ekonomske škole koji je egzistirao tri školske godine: 1961./62., 1962./63. i 1963./64.  

Učenici i nastavnici Ekonomske škola i prvih deset gimnazijskih godina, učili su u prostorijama Osnovne škole i Narodnog sveučilišta (danas Centar za kulturu i informiranje). Tjelesna i zdravstvena kultura  odvijala se u učionicama, u školskom dvorištu ili Sokolani u parku. Kontinuiranim povećanjem broja zanimanja, učenika i djelatnika, rad na tri mjesta ozbiljno je otežavao i ometao nastavni proces.

Mjesne vlasti su uočile štetnost nepostojanja samostalne srednje škole sa širom lepezom zanimanja. Grad sa svojom okolicom je ostajao bez mladeži, koja se školovala u udaljenijim urbanim centrima. Siromašni su ostajali doma ostajali su bez zanata, na obiteljskim gospodarstvima. Takovo stanje se najjače reflektiralo na slabljenje gospodarstva zbog neznanja primjene modernih tehnologija.

Odlukom Skupštine općine Grubišnoj Polje, 1. rujna 1964. utemeljena je prva samostalna srednja škola u Grubišnom Polju – Opća gimnazija.

             

Tijekom sedamdesetih godina XX. stoljeća uočeno je da dio učenika želi proizvodna zanimanja i zaposlenje u rodnom mjestu.

U gimnazijskom dvorištu izgrađena je i otvorena obrnička radionica  "TEHNIČAR" koja je imala ulogu i školske radionice praktične nastave strojarskih zanimanja, kao i danas.

 

 

Da se zadrži mladež u rodnom kraju, Odlukom Skupštine općine Grubišno Polje 1971. otvorena je Opća srednja škola. Od 1971. slijedi niz promjena u nazivu škole i odabiru programa obrazovanja.

 

 

Radovi su nastavljeni izgradnjom upravne zgrade, na uređenju okoliša i dogradnji zapadnog krila školske zgrade.

Škola 1977. dobiva naziv Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje. U tim godinama  redovito i izvanredno obrazuje i osposobljava mnoge naraštaje slijedećih programa:

 • opća gimnazija
 • strojarstvo;
 • industrija i poljoprivreda;
 • tekstil;
 U strojarskom programu bila su zastupljena zanimanja:
 • automehaničar; 
 • strojobravar;
 • kovinotokar;
 • autolimar;
 • autolakirer;
 • limar;
 • zavarivač;
 • strojarski tehničar;

U industrijskom i poljoprivrednom programu obrazovana su zanimanja:  

 • pekar;
 • prehrambeni tehničar;
 • ratar;
 • stočar;
 • ribnjačar;

Uvođenjem srednjeg usmjerenog obrazovanja, posljednja generacija ovoga razdoblja avršava gimnazijski program 1980. a 1976. uvodeno je zamjensko zanimanje za nadarenije i napredne učenike: matematičar – informatičar, kao pripremno zanimanje za studij.

Srednja škola u Grubišnom Polju, u okviru programa osposobljavanja imala je i auto - školu, sa svojim poligonom i dva "Fiće", u kojoj  su osposobljavani kandidati za vozače A, B i C kategorije, te poljoprivrednih strojeva i traktora.

 

 

Odlukom Vladina povjerenika za Grubišno Polje Ivana Volfa, od 2. ožujka 1992. škola nosi naziv Srednja škola Bartola Kašića u okviru koje su zastupljeni programi:

 • Opća gimnazija;
 • Industrijska i obrtnička škola;

U programu industrijske škole obrazovana su zanimanja:

 • rukovatelj prehrambenim strojevima;
 • mesar;
 • mlinar;
 • pekar;

 U programu obrtničke škole obrazovana su zanimanja:

 • strojobravar;
 • tokar;
 • automehaničar;
 • autolimar;
 • vodoinstalater;
 • plinoinstalater;

U posljednjih petnaestak godina je vrlo  izražena depopulacija bilogorskih naselja što se izravno odrazilo i na smanjenje broja upisanih učenika u Srednju školu Bartola Kašića u Grubišnom Polju. Smanjen broj upisanih učenika izravno je utjecao i na smanjenje broja i vrsta upisnih programa. Najteži dani za školu su bili upisi u školsku godinu 2003./04. kada su upisana samo 44 učenika a prijavljeni su samo programi:

 • Opća gimnazija u koju se upisalo 19 učenika;
 • Strojarstvo sa zanimanjima: atomehaničar u koje se upisalo 10 učenika;
 • Prehrana sa zanimanjima: rukovatelj prehrambenim strojevima u koje se upisalo 13 učenika; mesar 2 učenika; mlinar 0 učenika i pekar 0 učenika;

Isti programi su prijavljeni i za slijedeću 2004./05. školsku godinu u kojoj se upisalo ukupno 55 učenika.

Novi ravnatlj je shvatio ozbiljnost situacije i opasnost od mogućeg zatvaranja škole. U sagledavanje postojećeg stanja uključio je Nastavničko vijeće, Školski odbor, Vijeće roditelja i Vijeće nakon kojih je ponudio svoj program s izmijenjenom upisnom politikom i odnosom škole prema zainteresiranim stranama. 

U svom programu ravnatelj je ponudio:

 • -zadržavanje starih i poonudu učenicima novih obrazovnih programa;                 
 • -intenzivniju suradnju s predstavnicima gradske i županijske vlasti;  
 •  -intenzivu suradnju s osnovnim školama i učenicima osmih razreda; 
 •  -intenzivnu suradnju s roditeljima;                                                        
 • -intenzivnu suradnju s Područnom obrtničkom komorom Bjelovarsko-bilogorske županije;                                                         
 • -intenzivnu suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje;
 • -intenzivnu suradnju sa MZOŠ, posebice Upravom za strukovno obrazovanje i Hrvatskim zavodom za školstvo;

 

 

 

 

Na temelju obavljenih razgovora i niza održanih sastanaka, ravnatelj je ponudio  Nastavničkom vijeću a zatim i Školskom odboru novu upisnu politiku, koji su ga jednoglasno i s optimizmom podržali. Krenulo se u pripreme za provođenje zaključaka i odluka.

Prikupljeni su podatci o potrebama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na razini Županije i Grada. Anketirane su potrebe gospodarstva. Anketirane su želje i potrebe učenika sedmih i osmih razreda i njihovih roditelja, sa upisnog područja iz kojeg je procijenjeno da bi učenici imali interes za upis u grubišnopoljsku srednju školu.

U drugoj polovici ožujka 2005. dogovoreni su i održani roditeljski sastanci s učenicima sedmih i osmih razreda zajedno sa njihovim roditeljima u: Grubišnom Polju (CIK), Velikom Grđevcu, Velikoj Pisanici, Novoj Rači, Hercegovcu, Končanici, Đulovcu i Velikim Bastajima. Na roditeljskim sastancima prikazane su mogućnosti škole a u radu, uz ravnatelja je sudjelovo predsjednik Gradskog vijeća grada Grubišnog Polja Ivan Krajačić te veći broj profesora, posebno stručnih nastavnika za strukovna zanimanja. Na ovim sastancima snimljena je i socijalna slika potencijalnih upisnika u Srednju školu Bartola Kašića.

Sa gradonačelnikom Zlatkom Mađeruhom, ravnatelj je bio svakodnevno u koordinaciji što je rezultiralo Odlukom Gradsksog poglavarstva o subvenciji prijevoza sa 40% od cijene mjesečne autobusne karte za sve učenike koji se upišu u prvi razred Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. 

U znak potpore za provedbu ravnateljeva programa, 9. travnja 2005. školu je posjetio i župan bjelovarsko - bilogorski Damir Bajs, sa suradnicima.

Radi bolje informiranosti učenika i njihovih roditelja, tiskani su posebni plakati i letci sa sažetcima o mogućnostima Srdnje škole Bartola Kašića. Na lokalnim radio - postajama svakodnevno su se prenosile informacije o promjenama u Srednjoj školi a promjene su redovito bilježili Večernji list i Nezavisna televizija. 

Ovi napori rezultirali su suglasnostima Ureda državne uprave za društvene djelatnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te suglasnostima Predstojnice Društvenih djelatnosti Bjelovasko-bilogorske županije Vesele Trnski i samoga župana Damira Bajsa, za odobrenje upisa slijedećih programa i zanimanja:

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

PROGRAM GIMNAZIJA:
- opća gimnazija;

TROGODIŠNJI STRUKOVNI PROGRAMI

JMO – vezani obrti:
Program: STROJARSTVO
Zanimanja:
-  automehaničar;
-  plinoinstalater;
-  vodoinstalater;
-  tokar;

Program: UGOSTITELJSTVO
Zanimanja:
-  kuhar;
-  konobar;

ŠMO – obrtništvo:
INDUSTRIJA I GOSPODARSTVO
Program: PREHRANA
Zanimanja:
- rukovatelj prehrambenim strojevima;                                                   
- mesar;

Program: POLJOPRIVREDA
Zanimanja:
-  cvjećar;
-  voćar – vinogradar – vinar;
-  stočar;
-  poljoprivredni gospodarstvenik;

OBRAZOVANJE ODRASLIH
Program: STROJARSTVO
Zanimanja:
- automehaničar;
- autolimar;
- vodoinstalater;
- plinoinstalater;

OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH                                                       
 Program: POLJOPRIVREDA
Zanimanje:
-    pčelar;

 

Svi ovi napori su rezultirali upisom 66 učenika u prve razrede Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Ovaj broj upisanih učenika ocijenjen je izuzetno uspješnim ako se uzme u obzir da je u Grubišnom Polju osmi razred  završilo devetnaest učenika manje nego prošle školske godine.

U programima obrazovanja odraslih jedan polaznik je prekvalificirao prvi razred ugostiteljskog programa u zanjimanje automehaničar a 19 polaznika je osposobljeno za zanimanje pčelar.

Ustrajnost za nove programe i više učenika nastavljena je i u školskoj godini 2005./06. a sve po programu ravnatelja iz 2005. godine. I ovi napori rezultirali su suglasnostima Ureda državne uprave za društvene djelatnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, suglasnostima Predstojnice Društvenih djelatnosti Bjelovasko-bilogorske županije Vesele Trnski i samoga župana Damira Bajsa, za odobrenje upisa uz prošlogodišnje i novih programa i zanimanja: 

PROGRAM ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE ŠKOLE
Novo zanimanje:
-tehničar za računalstvo

PROGRAMI TROGODIŠNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA

JMO – vezani obrti:
Program: STROJARSTVO
Nova zanimanja:
- mehaničar poljoprivredne mehanizacije;
- instalater grijanja i klimatizacije;

Program: GRAĐEVINA
Nova zanimanja:
-    zidar;
-    tesar;

ŠMO – obrtništvo:                                                                                   
Program: GRAĐEVINA
Nova zanimanja:
-    keramičar – oblagač;

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

Program: POLJOPRIVREDA
Nova zanimanja:
-    proizvođač mlijeka;
-    voćar;
-    vinar - podrumar;
-    stočar;
-    kozar;
-    proizvođač i prerađivač aromatičnog i ljekovitog bilja;
-    prizvođač gljiva;
-    prerađivač mlijeka i proizvođač sira;
Provedbom ovog programa za školsku godinu prve razrede Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje upisano je 95 učenika do kraja prvog polugodišta upisalo se još šest učenika pa je sada u pet prvih razrednih odjela upisan 101učenik a u cijeloj školi 239 učenika u 13 razrednih odjela sa 7 programa i 17 zanimanja u 22 odgojno - obrazovne grupe.
Pored redovitog obrazovanja nastavljeno je i sa programom obrazovanja jednog polaznika u drugom razredu za zamanje automehaničar, 46 polaznika je osposobljeno za zanimanje proizvođač mlijeka i 68 polaznika za zanimanje vinar-podrumar.
 
Jozo MATOŠEVIĆ
 

 

Kriza međuljudskih odnosa nastupila je početkom 1990. kad se dio nastavnog i tehničkog osoblja aktivno uključio u organizaciju referenduma za proglašenje Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija i njeno priključenje Srbiji. Nakon gubljenja izgleda za realizaciju rezultata referenduma, na čelu s ravnateljem odmetnuli su se u šumu, započeli oružanu borbu i nakon “Otkosa 10” 4. studenoga 1991. završili su na “onoj strani”. U školi su ostali samo veliki, istinski domoljubi. Nastavljaju obrazovati nove generacije graditelja Domovine, usađujući u njih ljubav i istinu o teškim danima. Pozitivno ozračje i vedar duh djelatnika i učenika Srednje škole, svake godine oplemenjujemo novim naraštajem učenika i mladih profesora.

 

Proširivanjem i sužavanje programa obrazovanja, rješavan je i učionički prostor. Pristupilo se odmah i stvaranju uvjeta za samostalnu srednju školu, i izgradnji objekta gimnazije 1971.  

Deseta obljetnica utemeljenja Gimnazije obilježena je useljenjem u novu školsku zgradu, u kojoj se i danas odvija redovita nastava.

 

            

OGLASNA PLOČA
Novčana pomoć
LiDraNo 2022.

Županijska smotra LiDraNo 2022. BBŽ

 

RASPORED SATI
MZO
"I moj glas je bitan"

GODINA ČITANJA 2021.

ZAVRŠNI RAD
Erasmus+

CMS za škole logo
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje / Bartola Kašića 1, HR-43290 Grubišno Polje / www.ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr / ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr
preskoči na navigaciju